Ochrona danych osobowych – jak sobie ją zapewnić?

prawo jazdy

Ochrona danych osobowych to nic innego jak regulacje prawne, które zostały zmienione po wejściu w życie ustawy RODO. Dotyczą one obrotem danymi osobowymi każdego z nas w celu ochrony naszej prywatności i bezpieczeństwa naszych danych osobowych. Ochrona danych osobowych leży w obowiązku każdego podmiotu działającego na terenie Unii Europejskiej – niezależnie, czy chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, czy wielkie międzynarodowe korporacje.

Ochrona danych osobowych – o co tu chodzi?

Dane osobowe (podmiot danych) to wszystkie informacje o osobie, którą można zidentyfikować, obejmujące imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości, numer paszportu, osiągane dochody, adres IP komputera, cechy kulturowe oraz informacje zebrane w celach medycznych, będące w posiadaniu lekarzy czy szpitali, w których mamy założone karty z historią medyczną. Zabronione z kolei jest przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą pochodzenia rasowego i etnicznego, orientacji seksualnej i poglądów politycznych a także przynależności do związków zawodowych i karalności.

Odpowiednie wdrożenie ochrony danych osobowych polega na doborze prawidłowego sposobu działania, opracowaniu adekwatnych procedur oraz dokumentów oraz analizie ryzyka.

Ochrona danych osobowych – kto ma dostęp do naszych danych?

Nasze dane osobowe trafiają do przeróżnych przedsiębiorstw, a głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za ich przetwarzanie są administrator danych oraz tak zwany przetwarzający, czyli osoba, która ma za zadanie przechowywanie i przetwarzanie danych w imieniu administratora. Podmioty te mają obowiązek przygotowania wiążących prawnie dokumentów – dokumenty te powinny być sporządzone za pomocą prostego języka, umożliwiającego odbiory zrozumienie warunków, na które wyraża zgodę i swoich praw wynikających z przetwarzania danych przez daną instytucję.

Należy pamiętać, że ochrona danych osobowych obowiązuje także wtedy, gdy dana firma wysyła nam swoją ofertę bądź kontaktuje się z nami telefonicznie – dzwoniący ma obowiązek poinformować nas, skąd posiadł nasze dane osobowe, w jakim celu je przetwarza i jakie w związku z tym przysługują nam uprawnienia.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *